TƯ DUY PHÁT TRIỂN

Tư duy phát triển được hình thành từ những nhận thức mới của mỗi cá nhân thông qua việc học hỏi, giao tiếp & tiếp thu những giá trị mới…

Bằng việc nhận thức được những hạn chế của tư duy cố định hoặc từ những giá trị mới về quan điểm sống, quan niệm mới, định nghĩa, thông điệp, bài học… & theo thời gian, những điều này sẽ dần thay thế những tồn tại trong Tư duy cố định và sau đó sẽ được định hình, cài đặt lại…
Với Tư duy phát triển, con người có xu hướng thay đổi hành vi so với những gì đã tồn tại trong Tư duy cố định. Với tư duy phát triển, mỗi cá nhân sẽ xử lý các vấn đề, đưa ra những quyết định, lựa chọn các phương án, hành xử với những mối quan hệ xung quanh… sẽ khác đi & tạo ra những kết quả tốt đẹp hơn.
Thành công của mỗi cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào Tư duy phát triển của người đó !!!

Biểu hiện của tư duy phát triển:


– Tin rằng tài năng & trí tuệ có thể thay đổi & phát triển
– Không ngừng học hỏi và phát triển bản thân
– Luôn phấn đấu & nỗ lực trong công việc
– Xem “thất bại” như một bài học
– Biết rằng khó khăn & thử thách chỉ là tạm thời
– Biết lắng nghe & học hỏi từ những người xung quanh
– Nhìn thành công của người khác như một nguồn cảm hứng