TƯ DUY CỐ ĐỊNH

Tư duy cố định là những gì đã được định hình & cài đặt trong tư duy của mỗi người theo thời gian. Tư duy này bao gồm: niềm tin, những quan điểm sống, quan niệm, định nghĩa, thông điệp, bài học … đã được lập trình trong tiềm thức thông qua môi trường sống, trường học, gia đình, bạn bè, văn hóa, tôn giáo…
Một khi những điều này nằm trong vùng Tư duy cố định thì hành vi của con người như: xử lý một vấn đề, đưa ra các quyết định, lựa chọn những phương án, hành xử trong các mối quan hệ… có xu hướng thực hiện như một thói quen.
Trong vùng Tư duy cố định, sẽ tồn tại song song những tư duy đúng & sai, tích cực & tiêu cực.
Những tư duy đúng & tích cực sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp!!!
Những tư duy sai & tiêu cực sẽ mang lại những kết quả không như mong đợi!!!

Biểu hiện của tư duy cố định:
– Tài năng của tôi chỉ có vậy, không thể thay đổi được
– Thà đừng làm để không phải thất bại
– Cảm thấy bị “đe dọa” bởi thành công của người khác
– Cố gắng che giấu điểm yếu để không bị người khác đánh giá
– Nỗ lực là điều vô ích
– Dễ dàng từ bỏ
– Không thích sự góp ý của người khác và việc đó chẳng khác nào họ đang phê phán tôi